Õpiobjektid (ülesanne 1)

Selle postituse tarvis info kogumiseks tutvusin suure hulga veebis saadaoleva materjaliga keeleõppe õpiobjektide teemal ning vaatasin ka repositooriumeid ja referatooriumeid just keeleõppe seisukohast. Seejuures pean etteruttavalt kohe ütlema, et ühtki otseselt keeleõppe referatooriumi ma ei leidnud, aga repositooriume küll. Pean tunnistama, et postituse kirjutamine on mulle väga raske, sest kõik, millest ma sel teemal loen, huvitab mind eriliselt, iga link viib mind edasi ja edasi ning keeruline on kusagil peatuda, tagasi vaadata ja kokkuvõtet teha.

Lugesin läbi ka kõik kursusekaaslaste blogid, peaaegu kõigis seletati lahti õpiobjekti ning repositooriumi ja reflektooriumi mõisted, seetõttu ma neid selgitusi siin kordama ei hakka. Meelde jäi eriliselt Kaska postitus, kus ta kirjutab hirmust mõisteid valesti kasutada.

Leidsin, et lisaks mõistele õpiobjekt (learning object) kasutatakse kirjanduses ka mõistet language learning object (LLO) ning vastavate keeleõppe õpiobjektide repositooriumid on siis LLOR-id (language learning object repository).

Texase ülikoolis asub Center for Open Educational Resources and Language Learning (COERLL), mille ühes blogipostituses on kirjeldatud erinevaid repositooriume just keeleõppe seisukohast. Õpiobjektide repositooriumid üldiselt sisaldavad kõik ka keeleõppes kasutatavaid õpiobjekte, MERLOT on selles osas üks silmapaistamaid, nagu ta on tegelikult ka muudes valdkondades väga hea repositoorium. MERLOT repositooriumi on lähemalt tutvustanud Maria oma blogis. 

Leidsin COERLL i blogist aga mitu repostitooriumi, millest ma varem ei teadnud.

Näiteks TES.com, mis sisaldab palju materjale (suurem osa kahjuks tasulised), kuid kus on lisaks repositooriumile ka palju muid lisategevusi (oma interaktiivsete õppematerjalide koostamine, õpetajakoolitus, tööpakkumised jne).

Esimesel kasutamisel ajas see lehekülg mind segadusse. Nimelt oleks loogiline, et kasutaja otsib repositooriumist materjale lingilt Resources, kuid sellelt lingilt saab otsida ainult märksõnadena ning ei saa oma otsingut hästi piiritleda.

resources_otsing

Tegelikult tuleb kasutada luubipildiga otsikasti, kuhu midagi sisestades ilmub vasakule veergu võimalus valida õpilaste vanuse, aine, koolisüsteemi ja isegi õppekava järgi, lisaks saab täpsustada õpiobjekti tüüpi (hindamine, tööleht, kordamine, presentatsioon jne) ning õpiobjekti faili tüüpi (PowerPoint, ebook, nutitahvel jne)

otsimine

Õppekavade valik repositooriumis on minu arust muljeltavaldav:

curriculum

Ma ei saa jätta mainimata väikest vigurit TES.com lehel – vasakus servas olev logo muutub iga lehekülje värskendusega. See oli teine põhjus, miks see portaal tundus esialgu segadusseajav: arvasin, et olen liikunud teise vaatesse vms, otsisin loogikat logo ja lehe sisu vahel. Sain aru, kui palju internetikasutaja alateadlikult tugineb visuaalidele nagu logo lehekülje servas.

Mõned logod:

Leidsin ka repositooriume, mis on pühendatud ainult keeleõppele:

  • LORO (Languages Open Resources Online)
  • National Foreign Language Resource Centers (NFLRC)

Neist esimene on Suurbritannia portaal ja teine USA. Pean kahetsusega ütlema, et mõlemad on oma väljanägemiselt ja ülesehituselt kehvad, mis muidugi paneb mõtlema, et ega sisugi ei saa sel juhul olla eriliselt põnev ja uuenduslik.

Umbes seitse aastat tagasi oli Jaapanis mitme ülikooli ühisprojektiks Moodle’i keeleõppematerjalide repositoorium (Global Repository for Language Learning Materials in Moodle). Muuseas, pasitab, et õpiobjekti mõiste ei olnud sel ajal veel aktuaalne, kuigi kirjanduses ta kasutusel juba oli. Sellele Moodle’i materjalide repositooriumile leidub palju viiteid, leidub mainimisi teadusartiklites, kuid praegu see enam kasutusel ei ole (vähemalt mitte avalikkusele).

Mul tekkis küsimus, kas ainult keeltele pühendatud repositooriumid on üldse vajalikud ja kas neid on mõistlik luua? COERLLi blogis tuuakse välja üks probleem üldiste repositooriumite kohta – paljudes neis on probleem tag’idega, sest keele märksõnaga märgistatakse ka õpiobjekte, mille sisu on küll selles keeles, aga mis ei ole mõeldud keeleõppeks. USAs on näiteks ülikoolides palju hispaaniakeelseid kursuseid. Kui nüüd hispaaniakeelsel majanduseõpetuse õpiobjektil on juures tag “spanish”, tuleb see materjal välja ka otsijal, kes soovib õpetada hispaania keelt, aga mitte mõnd ainet selles keeles.

Aastast 2014 pärineb üks Durban University of Technology magistritöö (Reddy 2014), mille kirjutamise käigus loodi Lõuna-Aafrikas keeleõppe õpiobjektide repositoorium (eelkõige isiZulu keele rääkijatele, kes kasutavad inglise keelt vahendava keelena). Lugesin seda tööd ja mõtlesin, kas saan vastuse eespool esitatud küsimusele. Leidsin ühe põhjenduse: üldised repositooriumid ei katalogiseeri keeleõppe õpiobjekte piisavalt selgelt, ei ole võimalik leida kindlale vajadusele vastavaid õpiobjekte. Samas mina nägin, et repositooriumid, mis on keeleõppele pühendatud, ei hiilga sugugi oma õpiobjektide selge märgistuse poolest ning keeletasemedki on märgistatud heal juhul Euroopa tähistusega (A1, A2 jne), halvemal juhul lihtsalt sõnalise kirjeldusega (beginner, intermediate jne), mis ei ole suureks kasuks õpiobjektide leidmisel. Samasugused tähistused on olemas ka suurtes üldistes repositooriumites. Oma küsimusele ma põhjendust siiski ei leidnud. Minu arvamus on, et ilmselt tuleb suurtel ja mahukatel repositooriumitel parandada veidi märksõnastamist ja lisada keeleõppe õpiobjektide valikusse keeleõppespetsiifikat (alates osaoskustest nagu kirjutamine, lugemine, rääkimine ja kuulamine), kuid üldiselt ei ole põhjust keele õpiobjekte muudest õpiobjektidest eraldada ja omaette repositooriume luua.

Viide ülesandele.

One thought on “Õpiobjektid (ülesanne 1)

  1. Pingback: Digitaalne õppevara nutiseadmetele (neljas ülesanne) – Ave haridustehnoloogia blogi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s